22 юли, 2010

Gartner за 5-те Social Software Predictions for 2010 and Beyond


Интересна статия за прогнозите при използването на social software for business, която заслужава внимание: Gartner Reveals Five Social Software Predictions for 2010 and Beyond

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Web Statistics