26 юли, 2010

Как можем да използваме Social Software for Business?Social Software за бизнеса или corporate networking/ Social collaboration/ Social Computing e: интегрирани в една платформа различни видове уеб услуги (уеб 2.0 услуги), които помагат на хората и групите в организацията да споделят, комуникират, управляват съдържание и проекти, да работят интерактивно.
Освен, че дават възможност за провеждане на комуникация, съвместна работа и споделяне на информация под различна форма, тези уеб услуги създават предпоставка за използване на social collaboration платформата в и извън организацията.
В двата случая приложението и крайните цели, които се постигат с внедряване на подобна платформа са различни. Съответно различни биха били и уеб 2.0 услугите, които ще се използват.

Social Software в организацията

За какво служи?
Целите биха могли да са различни, но в повечето случаи се свеждат до тези три:
- Управление и съхранение на знанието;
- Ръководене на проекти;
- Използване на имейла по предназначение и споделяне на информация под различна форма (иначе изпращана по имейла);
- Откриване на точната експертиза.

Social Software for Business решенията, признати от Gartner, IDC и Forester в случая са (разположени в горния десен ъгъл):
- SocialText;
- Jive;
- IBM Lotus Connections.


Social Software извън организацията

За какво служи? - Обобщено, за двустранна комуникация и интерактивно споделяне на информация между клиенти, партньори, доставчици, всички подчинени на една тема, идея, продукт и пр.
Използването на Social Software for Business в този случай би трябвало да осигури
различни канали за комуникация - като се започне от обикновения чат и се стигне до възможности за създаване на подобщности, Q&A в дискусии и форуми, микроблог и пр.
Social Software for Business решенията, признати от Gartner, IDC и Forester
- Jive;
- Communispace;
- Telligent.

В следващите няколко поста ще разгледам отделно всеки един продукт с неговите предимства и възможности. :)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Web Statistics