09 юли, 2009

100 Thoughts about Marketing People


Доста полезно! Не само за маркетинга, но и като цяло. Как да комуникираме, как да се държим... :)Important for Marketers_100 ThoughtsReblog this post [with Zemanta]

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Web Statistics