28 юли, 2009

Collaboration нужди



По повод една картинка, която наскоро публикувах във Flickr, бих искала да напиша няколко реда.
Става въпрос за нуждaтa от инструменти за съвместна работа в зависимост от типа служител. Да, от една гл. т. може да се направи някакво деление, но от друга, общо погледнато, всеки служител има нужда от софтуер, който да позволява споделянето на знание, файлове и осъществяване на връзка в реално време.

* Искам само да уточня - Говорим за съвместна работа, като изключваме имейла като такова средство. Да, оставяме на спокойствие сужителите най-долу - т.нар. boundary workers

Нека сега разгледаме останалите видове workers и вида на компаниите (големина), които евентуално ще ползват софтуер за съвместна работа.
Малката компания:
Тук реално погледнато нуждите от съвместна работа са също толкова важни колкото при големите компании. При малките компании в не малко случаи служителите поемат задълженията на много и различни длъжности. Това от своя страна усложнява нещата. Отново файловете се препращат, правят се поправки, носят се на флашки, кръщават се с имена като "final.doc, last.doc" и пр.
Тук намираме двата вида служители - task workers (в ролята на споменатия worker с многото длъжности), knowledge workers, като първите преобладават.

Task worker. От какви инструменти за съвместна работа има нужда той?
- Достъп до общи календари, задачи
- Бази за съвместна работа - при управление на проект, размяна на файлове, организиране на офис документи
- Осигурен достъп до споменатите бази извън офиса - през уеб
- Комуникация - постоянна връзка(от IM до възможност за организиране на уеб конференции) с всички останали от компанията

Knowledge worker. Освен споменатите по-горе:
- За да споделя натрупаното знание - дискусионни форми и блогове
- Възможности за запазване и споделяне на бързи връзки.

И тъй като повечето knowledge workers са в големите организации, последните биха се заинтересували от т. нар. enterprise 2.0, SOA или софтуер според нуждите или възможност сами да комбинират различните "piece of information", така че бързо да се стигне до нужия резултат. Това се инструменти от рода на уиджети, уикита, mashups.

Очаквам Вашите коментари... :)

Reblog this post [with Zemanta]

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Web Statistics