23 юли, 2009

Social networking vs Collaboration


Наскоро публикувано видео от IBM предсказва как до 2011г social networking ще бъде по-популярен от съвместната работа. Това сигурно ще важи за други страни, но не и за България.
Тук нещатата тепърва започват да се развиват относно съвместната работа. Да, има и наченки на social networking.... , но използван не за бизнес цели, а лични (facebook, myspace).

В този ред на мисли важното е хората, компаниите, служителите да разберат колко нужна е съвместната работа за успеха на бизнеса!

Аз съм повече за Collaboration отколкото за social networking.


"Social networking is a great way to improve productivity and effectiveness, especially in today's business environment where it's estimated that employees spend 25% of their time looking for information, and 42% of employees use the wrong information to make decisions."

"By 2011 Social Networking will be More Popular than Face-to-Face Collaboration"Reblog this post [with Zemanta]

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Web Statistics