10 август, 2009

Ефективна съвместна работа на квадрат (2)


Малко поизбързвам, но не мога да не споделя с Вас едно видео: видео, което показва възможностите на една платформа, възможности, които се разпростират в дълбините на съвместната работа както между служители, така и между клиенти и партньори.
Това SOA решение интегрира в себе си комуникациите в реално време и познатия ни "social networking". (но възможностите не се разпростират само до това)

Освен това всеки потребител на уеб сайта може да си го настрои в зависимост от предпочитанията и нуждите си.Reblog this post [with Zemanta]

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Web Statistics