11 август, 2009

Корпоративен интранет примери от големите компании. Nielson reoprt 2009



Както споменах в предишния пост Корпоративният интранет заема важна част от "вниманието" на една организация. Поради тази причина Nielsen Norman Group от 2001г редовно публикуват годишни доклади на тема "10-те най-добри корпоративни интранета за 200Xг"

Какво е положението с корпоративните интранети за 2009г?

По-висок бюджет за Интранет
Повишава се броят на интранет ползвателите в една организация, а от там и годишния заделен бюджет.
Компаниите вече активно участват в създаването на интранета - от гл. т. на функционалност и дизайн.

Нараства стратегическата роля на корпоративния интранет
По-високият брой служители, които ползват интранета и значително по-високия процент на използваемост на интранета превръщат КИ в стратегически продукт. Днешните КИ-и не просто хостват корпоративната адресна книга и HR базата данни, те включват допълнителни функционалности като social networking, staff directory и пр. Освен това нараства процента на използваемост от CEO - така КИ се превръща в истински Collaboration инструмент.

Какви Collaboration инструменти се изпозлват?
КИ все повче поддръжа различните инструменти за съвместна работа и т. нар. networking features.
Много добър пример за това е КИ на Deloitte Touche Tohmatsu, където служителите могат да добавят собствени видео файлове към корпоративната TV мрежа, Facebook-like функционалности към профилите си и пр.
Още по-широка популярност придобиват блоговете.
Например в ERM Интерактивните форуми са ключов инструмент за постване на спешни въпроси към други колеги, намиращи се в друга държава. Именно този форум елиминирал нуждата от ИМЕЙЛИ !!!, което от своя страна довело до повишаване продуктивността на т. нар. "knowledge workers". Нещо повече, форумът помагал на служителите да "сглобяват" най-добрите си оферти към ключови клиенти.

Персонализиция и насторйка на корпоративния интранет
Личната настройка на КИ осигурява всеки един служител с нужната информация, касаеща само неговата дейност, работа или професия. Ако КИ показва всичко на всеки бе се получил т. нар. "information overload".
Пример: В McKensson служителите от търговския отдел могат да създават "My Product List", "My Favourite Reports". Това улеснява ежедневната работа и премахва нуждата от "ровене" из куп ненужна информация.
В AMD потребителите могат да настройват линковете направо от main menu bar-а.

Още

Към КИ някои от организациите са интегрирали Content Managementсистема, търсене, уеб анализ, лог анализ, статистика за посещаемостта и пр.

Reblog this post [with Zemanta]

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Web Statistics