12 август, 2009

Social Networking Corporate Intranet (SNCI) - One Step AheadГоворихме за това какво е Корпоративен Интранет (КИ), какво може да съдържа, дадохме примери от изследвания, нека сега направим крачка напред и разгледаме, нека го наречем, по-модерния КИ - Social Networking Corporate Intranet или с други думи Enterprise 2.0.

Малко отклонение:
Голяма част от читателите са се спречквали с понятието Уеб 2.0, а за тези, които не са - ето дефиницията в самата Wikipedia.
Говорейки за Social Networking Corporate Intranet неминуемо ще срещнем понятието Enterprise 2.0. Какво е Enterprise 2.0? На много прост език - обединени в едно Корпоративен Интранет и Social Software за бизнеса. Последният включва в себе си - социална мрежа от профили на служителите, възможност за изграждане на Общност от хора с общи интереси, т. нар. Блогове, където всеки излага мнението си, възможност за управление на ежедневните дейности и задачи, Уикита и Уиджети, които доставят нужната информация, когато я поискаме и където я поискаме и пр.

Social Networking Corporate Intranet дава на компанията едно много важно предимство - организира цялата информация, действия и др. в зависимост от човека. Той структурира информацията според това как хората я използват и каква роля заемат в организацията.
По-младото поколение, а и доста голям процент от хората между 25 - 35/40 използват Уеб 2.0 технологиите и очакват да "боравят" с тях и в организацията, в която работят. Отворената комуникация, споделянето на съдържание и съвместната работа са основните инструменти в тяхната ежедневна работа.
В този случай организацията се стои на кръстопът - или да започне лека-полека внедряване на новия вид SNCI (тук много от младите служители ще избягат) или да го внедри по-бързо (тук организацията рискува недоволството от по-старото поколение, което със сигурност би се противопоставило).
Който и път да избере, организацията трябва да знае едно - Social Software е начин на работа, който не може да бъде пренебрегнат. Той дава отражение върху това как хората комуникират и работят помежду си. Същото важи и за организациите.
Ако компанията започне внедряване на Social Networking Corporate Intranet пред нея стои не лек и къс път.

Изследвания от практиката:
За да се изведат най-добрите практики от Social Networking Corporate Intranet, Nielson отново правят изследване. Участници в изследването са големи компании като: AXA UK, Agilent Technologies, Inc., American Electric Power (AEP), BT, IBM, Intel, Johnson & Johnson.
Изседването показва, че Social Software изважда на яве пропуските, дупките в комуникацията и съвместната работа.

Т. нар. senior менджмънт или не са отворени към Social Networking (SN) или считат SN за нещо, с което се занимават техните деца.

Стига се до заключението, че въпреки много дискутираните blogs, communities, wikis, widgets и пр. същността на Enterprise 2.0 не е в използваните инструменти, а в самия преход към друг вид комуникация и съвместна работа. Важното е какво може да се направи с помощта на новия вид инструменти и как тези инструменти спомагат за изпълнението на корпоративните цели. Ако компанията очевадно по трасето губи информация и знание, явно не може правилно да управлява и съхранява знанието на служителите си. Ако един служител напусне и дойде друг - какво се случва? От къде последният ще научи тънкостите на работата - като се върне назад и изгуби време в собственото си обучение? Или ако има от къде да прочете "мислите" и експертизата на напусналия си колега?
Ако тези блогове, общности, уикита бъдат запънени с точната информация, тогава и новият служител и другите ще могат да се възползват от натрупаното знание. Ако същите тези Уеб 2.0 инструменти не бъдат запълнени с качествена информация - тогава по-добре организацията да не се занимава със Social Networking Corporate Intranet.


Свързани с темата статии:
Techjump:
Пътят на social networking в компанията (1) и (2)
Готова ли е Компанията за Enterprise 2.0?


Reblog this post [with Zemanta]

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Web Statistics