07 август, 2009

Корпоративният интранет


Intranet- ът или вътрешната корпоративна мрежа, за който стана дума предишния пост, е мястото, където където служителите получават и подават нужната за организацията и работата информация. Това какво да съдържа един Intranet е въпрос на личен избор, но в повечето случаи Intranet-ът е комбинация от:
* място за работа;
* място за отдела човешки ресурси;
* т.нар. social или социално място;
* корпоративно място.

Всяко едно от изброените има свята цел:
* Мястото за работа - това може да е среда за управление на документи - т.нар. document management система, среда за управление отделни бизнес процеси и пр.
* Корпоративното място събира заповеди, процедури, бланки и пр. Тук всеки новопостъпил би могъл да направи бърза справка за това как работят служителите в новата компания.
* Intranet-ът може да интегрира в себе си система за Отпуски, HR база.
* Социалното място или там, където се изказва лично мнение или текат дискусии обединява секции кат осъобщения, дискусии, новини, бюлетин и пр.

За да подкрепя казаното ще визуализирам Корпоративния Интранет, който използваме в компанията, в която работя.В частта HR имаме интегрирана връзка към уеб базирана система за отпуски:А от Support Line служителите имат бърз достъп до системата за следене изпълнението на запитвания от клиенти (поддръжка).Обобщение: Corporate Intranet-ът трябва да служи на целите на организацията, да е достъпен по всяко едно време и място, да осигурява най-нужната информация (за бърза справка) и да интегрира всички полезни линкове.
Още примери от практиката можете да прочетете тук.

Следва:
Intranet примери от големите компании.
Нещо повече от Corporate Intranet - social networking for business.

Reblog this post [with Zemanta]

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Web Statistics