11 август, 2009

Какви са бъдещите Collaboration Trends?
И макар да сме в средата на 2009г продължават предвижданията какви ще са тенденциите на "по-умната" съвместна работа между хора, служители и организации.

Основните насоки са: изместване на имейла като средство за комуникация, установяване на универсален достъп да т. нар. "Collaboration" технология, унифициране (обединяване) на комуникациите.

Забележка:
По-голям процент от предвижданията биха били трудно изпълними в БГ, тъй като тенденциите тук първо се движат с година-две назад и второ процесът на преминаване към нов начин на работа е доста бавен.

Ето и най-значимите Collaboration Trends:

1. Т. нар. универсален достъп до всяка една "Collaboration" Технология ще промени значението на думата "на работа". Новите мобилни устройства, преносимите компютри (които вече са неизменна част от ежедневието), безжичния интернет, връзката с различни по вид системи, платформи и софтуерни програми за съвместна работа и управление връзките с клиенти - това е част от технологията, която дава свобода на действията и гъвкавост в работата.

2. Имейлът ще бъде заместен от платформи и приложения за споделяне на съдържанието, т.нар. Mashups. Последните са доста мощен инструмент за съвместна работа, осигуряват достъп по всяко едно време и място, промяна на съдържанието, запазване, изпращане и пр.

3. Т.нар. Социална мрежа за бизнеса освен като инструмент за двустранна комуникация, ще служи за управление на служителите и следене техните профили, интереси и знания.

4. Интегриране на разнородните и разпръснати комуникационни канали в едно приложение - комуникацията няма да има граници независимо къде се намираме - в офиса, на път, в заседателната зала и пр. Приемането и стартирането на телефонни разговори ще се ръководи от зададените от потребителя правила и ще се синхронизира с нотификациите за присъствие.

5. Ако компанията не желае да се занимава с ИТ администрация - т.нар. SaaS Cloud Computing решенията са най-прекият път към интегриране на цялостна платформа за съвместна работа и комуникация. Освен това SaaS не изискват голяма първоначална инвестиция.

6. Разпространение на компютрите с Linux операционни системи и Linux базираните софтуерни решения

7. Пренасяне на бизнес приложения като ERM, CRM на мобилни устройства

8. Разпространяване използването на Mashups.


Reblog this post [with Zemanta]

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Web Statistics