28 август, 2009

Marketing Action PlanКак да се започне с Web Marketing плана? David Scott казва: Първо определете фирмените цели, а след това се съсредоточете върху клиентите. Само, когато правилно разберем бъдещите си клиенти, само тогава ще успеем в интернет пространството.

Целите: Фирмените цели и маркетинг целите трябва да се препокриват - по-точно маркетинг целите трябва да отразяват корпоративните цели. Не може компанията да се стреми към печалба, а маркетинг отдела да е заложил X броя посещения на уеб сайта и да се стреми да ги постигне, пренебрегвайки общата цел - повишаването на приходите.

Клиентите: Тук планът започва с идентифициране на т. нар. Buying Persons. Какви са хората, които биха купили от нас, какви са техните навици, какво четат, от какво се интересуват, какви думи използват, какво им прави впечатление и пр.
Компанията трябва да идентифицира един или повече buying personas. BP е представител от група хора, които биха имали интерес към компанията и нейните стоки и който човек има точно определени навици и интереси.
Какво трябва да направим, за да идентифицираме PB? Най-лесният начин е да интервюираме настоящите си клиенти - какво четат, какво слушат, какво правят през свободното си време, какви цели имат и пр. Профилът на BP трябва да включва: опит, ежедневни дейности, текущи решения, които използва за разрешаване на проблемите си.
Следващата стъпка е: да посещаваме и четем това, което четат клиентите. Да обръщаме внимание на специфичните думи и изрази и всичко специфично, което ни прави впечатление.

За всеки отделен потребителски профил трябва да се изработи отделна е-маркетинг програма, която да отговорите на Техните въпроси, нужди и проблеми.... И четейки да кажат - Да, това е моят продукт.
Всяко съдържание в маркетинг дейностите трябва да отговаря на Едно важно условие, което съдържа много подусловия - да не се говори за компанията, за стоките, да се пиши на Езика на читателите, да не се пише това, което компанията иска, а това, което Читателя иска да прочете. Съдържанието трябва да носи стойност на читателя.

В същото време компанията трябва да помисли върху това: какво е съобщението, което искам да предам на публиката? В какво искам публиката да мисли за моята компания?

Продължаваме с т. нар. Editorial Plan - медия план с целенасочено съдържание за всеки потребителски профил. С какво съдържание можем да повлияем на клиента и къде да бъде това съдържание? - видео файлове, подкастове, уикита, уиджети, блогове, PR, News Release и пр.
В това число включваме уеб сайта. Тук, за всеки потребителски профил трябва да има отделна страница, която да отговаря на Неговите въпроси и нужди.

Следва продължение.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Web Statistics